• Yerleşim Alanı Zemin Etütleri
 • Kentsel Dönüşüm Etütleri
 • Bina-Deprem İlişkisi Performans Değerlendirmeleri, Karot Alımı

  ge

 • Hertürlü Kimyasal Ve Organik Kaçakların, Kirlenmelerin Tespiti
 • Karayolu, Demiryolu, Baraj, Santral vb. Projelerin jeolojik, jeofizik ve jeoteknik etütleri
 • Zemin Sıvılaşma Analizi, Şev ve Zemin Oturma Hesapları
 • ÇED Raporları
 • Yeraltı Suyu Aramaları ve Sondajlar
 • Heyelan Etütleri
 • Maden Etütleri
 • Revize İmar Planı Çalışmaları
 • Mevzii İmar Planı Çalışmaları
 • Elektrik Özdirenç (Rezistivite) Çalışmaları
 • Arkeolojik Araştırmalar (Arkeojeofizik, Arkeojeoloji)