SİSMOTEK Müşv. İnş. Müh. Taah. Turz. San. Ve Tic. Ltd. Şti, 2003 yılından itibaren Kocaeli, İstanbul, Bursa vb. Marmara Bölgesi ve birçok ilde zemin etütleri, köprü-yol-toplu konut zemin etleri, su sondajları, hertürlü konut, sanayi vb. Tesislerinin jeolojik-jeoteknik etütleri, imar planına esas ve proje, mimarlık–mühendislik v.b. konularında faaliyetini sürdürmekte ve hizmet üretmektedirler.

Bilindiği üzere 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen Kocaeli-Gölcük Depremi sonrasında ülkemizde yapılaşmalarla ilgili bazı kanun düzenlemeleri gündeme gelmiştir. Bu çerçevede, yapı projelendirme aşamasından önce zemine ait çeşitli parametrelerin yer aldığı zemin etüt çalışması raporu istenmektedir. Ayrıca T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü’nün 9386 sayılı Planlama ve Yapılaşmalarla ilgili genelgesi 1. ve 5. maddesi gereğince;

 

  1. Jeolojik etüt raporu olmaksızın yapılmış imar planlarının derhal iptal edilmesi, jeolojik/jeoteknik raporları hazırlandıktan sonra yeniden imar planı yapılması gerekmektedir.
  1. Sanayi tesisleri, büyük proje kapsamında gerçekleştirilen altyapı tesisleri, insanların yoğun olarak bulunduğu iş merkezleri ve sosyo-kültürel yapılar ile alanlardaki yapılanmalarla ilgili imar planlarının ayrıca değerlendirilmesi; jeolojik, jeofizik ve jeoteknik etütlerinin yenilenmesi mevcut yapıların güçlendirilmesine ilişkin mühendislik uygulamalarının yenilenmesi gerekmektedir.

Depremler insanın iradesinin çok dışında, global tektonik süreçlere göre meydana gelir. Depremin merkezi yeryüzünün onlarca, hatta yüzlerce kilometre altında olabilir. Depremi ne yaratmamız mümkündür, ne de önlememiz. Ama riskleri belirleyerek daha dayanıklı binalar yaparak ve bu alanda eğitime önem vererek depremin yıkıcı etkilerini hafifletmek elimizdedir.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 28/09/2011 yılında yayımlanan Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü Plana Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt ve Mikrobölgeleme Etüt Raporları Formatları uyarınca etüt işleri yapılmaktadır.

644 Sayılı KHK’nın yürürlük tarihinden önce onaylanan mikrobölgeleme etüt raporları ile İmar planına esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt raporlarında:

  1. Sakıncalı alan, Uygun Olmayan Alan (UOA), Jeoteknik Etüt Gerektiren Alan (JEGA) ve/veya Ayrıntılı Jeoteknik Etüt gerektiren alan (AJE) değerlendirmesi içeren sahaları kapsayan raporlar,
  2. İlk defa imar planı çalışması yapılacak sahaları kapsayan İmar Planına Esas jeolojik, Jeolojik-Jeoteknik etüt raporlarından uygun olmayan alan (UOA) ve/veya Ayrıntılı Jeoteknik Etüt (AJE) gerektiren alan değerlendirmesi içeren raporlar,
  3. Mikrobölgeleme Etüt raporları ve belediyenin bütüncül imar planına esas Jeolojik-Jeoteknik etüt raporları

Bakanlığın Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmaktadır.

bottom